Forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honning & Urter I/S

Bi-pakker – opdateret den 14. juni 2014

Ring og få et tilbud

 

Vi har forskellige pakker, men grundlæggende er det en fodret bi-familie, økologisk forebyggende behandlet for sygdomme, på 10 rammer 12"*10"

De er i sin tid fremavlet af benediktinermunken Broder Adam i klosteret Buckfast, hvortil han har samlet bier med gener fra det meste af Europa. Det giver særligt fredelige bier som vi bruger i uddannelsen af biavlere, i skole-bigårde og til by-projekter. Af andre egenskaber ved Buckfast-bierne kan nævnes tavlefasthed, sværmtræghed, evne til rense ud i bistadet og fin ydelse af honning.

Med venlig hilsen


Jon Michal Bernhard Hansen, biavler siden 1996 og uddannet på Flakkebjerg Forsøgsstation ved Aarhus Universitet i 2013 som sygdomskyndig bi-tilsynsmand - Honning & Urter I/S
www.columella.dk, +45 2612 0027