Forside

 Varroamiden kom til Danmark gennem Europa fra Asien i 1984. Det er en mide som bierne lever med i bl.a. Inden, hvor de kan rense den af, eller de flytter til et nyt sted, når der er for mange. Miden kan formere sig med en faktor 4 og har altså en eksponentiel fødselsrate. Det betyder at 1 mide bliver til 4 – 4 bliver til 16 – 16 til 64 – 256 – 1024 – 4096 … I løbet af et år bliver midetrykket så stort, at familien bryder sammen.

   Miden sætter sig på bierne. Bierne har et skelet uden på kroppen – det er derfor de knaser, når de kommer i klemme imellem kasserne (Eksternt skelet) Miderne bider hul i bierne, suger deres blodvæske og lever på den måde af deres vært. Miden er på størrelse med en stor middagstallerken i forhold til vores krop, og der kan sidde 3 til 4 mider på en krop. Bier med mider får åbne sår, og de bliver smittet med en virus, der gør at de ikke kan finde vej (akut paralyse virus); på den måde spreder miderne sig i terrænet til andre bistader, hvor de vildfarne bier tigger sig ind i nye familier. Her lader miden sig falde og går i gang med at lave en ny population med en eksponentiel fødselsrate. Eller stærke bi-familier laver røveri i de svage mideramte bi-stader og bærer miderne med hjem.

   Miden ødelagde bidriften for mange avlere i 80´erne og 90´erne. Det var ikke længere muligt blot at sætte et bistade op, gå ud for at høste og så indvintre med kogt sukkervand. Nu brød familierne sammen, lå i bunker og lugtede grimt. Den rådne lugt af en død bi-familie angrebet af mider er ubeskrivelig. Så kom den ”smarte” løsning. Man dypper et stykke træ i Bayvarol eller køber strips med stoffet på. Det er et stof (Flumethrin) som ellers bruges til at smøre på køernes sår efter skrabemærker, men af uransagelige omveje fandt man ud af, at det kunne tage miderne. Her af udtrykket: ”Vi gi´r bare stadet en pind, så rasler de små sataner a’.” Stoffet er et pesticid og højst sandsynligt også et allergen, men værre endnu, det sætter sig i honningen og voksen.

  Det var til at forudse, men miden har det ligesom rotten. Den danner resistens imod giften, og i nogle tilfælde lever den af det. Resistens udvikles hos miderne som en reaktion imod kemiske påvirkninger udefra, og med den høje fødselsrate er der rigeligt med genmateriale at tage af. Der bliver kort sagt sorteret i bestanden. De der kan klare sig under de nye vilkår, overlever og de kommer stærkt igen. De første artikler i biavler-bladet begyndte at fortælle om resistens bl. a. i Italien, og det tog nogle år før resistensen indfandt her i Norden. Sidste år og forrige år mistede mange kommercielle biavlere i Danmark deres bier. Der var meget stille omkring årsagerne, men den officielle strategi Danmarks Biavlerforening mod miderne er nu økologisk efter en del år med megen diskussion pro et contra og splittelse omkring dette emne.

næste side