Bier og forår

 

Vinterbierne har levet i den tætte klynge og er nu klar til at tage deres første tur udenfor, hvor temperaturen er oppe på 8 - 9 grader. De skal ud for at komme af med vinterens affaldsstoffer, og de elsker at finde hvidt vasketøj, der er hængt til tørre. Så sætter de lange gule streger, som er rigtig svære at få af; farven stammer fra fordøjet pollen.

 

Bierne renser døde bier ud og gør klar til de nye bier, som dronningen gik i gang med at til at lægge æg til, da temperaturen begyndte at stige.

 

Det varer op til 3 uger før en arbejderbi er parat og ekstra 3 uger, før den bliver trækbi, så først da er vinterbierne skiftet ud. De har da ofte levet siden november og er de bier, der lever længst i bistadet. Deres opgave er at holde dronningen varm og sørge for bifamiliens overlevelse. De er lidt kortere af bygning og mere lådne.

 

Det er en helt ny generation af bier, der tager over nu.

 

Huset, som bifamilien lever i, bliver nu set efter af biavleren, og der bliver ryddet op i bigården. Der er familier, som er for svage, eller familier, som er døde i løbet af vinteren. De svage familier bliver slået sammen til en god familie, og den dronning, der ser mest lovende ud, bevares. Husene med de døde familier tages ned og bliver renset. Rammerne i husene bliver smeltet om i en dampsmelter, voks bliver taget fra, og rammerne bliver damprenset en gang til, så de kan bruges igen. Der er allerede bestilt nye bifamiler hos dronningeavleren; de hentes, når foråret er kommet rigtig godt i gang.

 

Trækbierne begynder at finde pollen på piletræerne, som jeg har plantet i nærheden af bigården. Pollen er proteinrig mad, som laverne skal vokse på. Snart kommer der mælkebøtter, og forsommerens andre blomster og vinterrapsen er klar til at springe ud.